ITmonit

Innowacyjna platforma skierowana do mikro i małych firm oferująca usługi e-monitoring i e-pomoc dostarczające narzędzia do kontrolowania i monitorowania infrastruktury IT.

ITmonit to dla Twojej firmy:

 nadzorowanie zasobów IT przez 24 godziny każdego dnia roku
 monitorowanie parametrów posiadanego sprzętu
 stabilność działania i świadome podejmowanie działań prewencyjnych
 identyfikowanie i przeciwdziałanie zagrożeniom
 zminimalizowanie ryzyka przestoju w wyniku awarii
 automatyczna inwentaryzacja sprzętu IT
 konfigurowanie parametrów monitoringu wg swoich potrzeb
 otrzymywanie powiadomienia o stanie infrastruktury IT na e-mail
 zapobieganie niebezpieczeństwu utraty danych strategicznych
 korzystanie z pomocy zdalnej bez dodatkowych kosztów
 administrowanie urządzeniami bez względu na typ i producenta
 działanie bez koniecznych inwestycji i kosztownego wdrożenia

E-monitoring - Samodzielnie zarządzaj posiadanymi zasobami IT

Dla firm posiadających praktyczną wiedzę w zakresie działań serwisowych.

Usługa dedykowana do obsługi posiadanych urządzeń bez względu na producenta.

E-monitorin schemat

Zapewnia:

 inwentaryzację urządzeń i zainstalowanych aplikacji
 zarządzanie licencjami, aktualizacjami oprogramowania oraz gwarancjami
 monitorowanie różnego typu urządzeń i systemów operacyjnych
 przyjazny dla użytkownika interfejs www
 aplikacje na platformy mobilne (Android)


KROK 1
Rejestracja firmy
(załóż konto w systemie)
1
KROK 2
Zainstaluj oprogramowanie i wybierz urządzenia, które chcesz nadzorować
1
KROK 3
Skonfiguruj parametry
monitorowania
1
KROK 4
Monitoruj
i kontroluj zasoby
1

E-pomoc - Zleć obsługę informatyczną i korzystaj z narzędzia do automatyzacji współpracy z dostawcą usług IT.

Dla firm nie posiadających praktycznej wiedzy w zakresie serwisowania sprzętu IT.

Kompletne rozwiązanie umożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłość pracy wykorzystywanej infrastruktury IT. Gwarantuje fachową i szybką pomoc zewnętrznego dostawcy usług w przypadku awarii lub problemu technicznego.

E-pomoc

Zapewnia:

 inwentaryzacja urządzeń i zainstalowanych aplikacji
 zarządzanie licencjami, aktualizacjami oprogramowania oraz gwarancjami
 monitorowanie różnego typu urządzeń i systemów operacyjnych
 przyjazny dla użytkownika interfejs www
 aplikacje na platformy mobilne (Android)
 możliwość zamawiania usług serwisowych u sprawdzonych partnerów IT


KROK 1
Rejestracja firmy
(załóż konto w systemie)
1
KROK 2
Zainstaluj oprogramowanie i wybierz urządzenia, które chcesz nadzorować
1
KROK 3
Wybierz
dostawcę usług
1
KROK 4
Korzystaj z pomocy
Twojego dostawcy
1

Raportowanie

Raport stanu infrastruktury

Raport stanu infrastruktury

Udostępnia aktualne informacje o stanie monitorowanego sprzętu IT.

Raport stanu infrastruktury

Raport aktualnych działań serwisowych

Udostępnia informacje o aktualnie prowadzonych działaniach serwisowych.

Raport stanu interfejsów sieciowych

Raport stanu interfejsów sieciowych

Udostępnia informacje o aktualnym stanie interfejsów sieciowych monitorowanych stacji roboczych.

Raport nieprawidłowości

Raport nieprawidłowości

Udostępnia dane o występujących usterkach sprzętu w wybranym przedziale czasowym. Jest podstawą do określenia częstotliwości i stopnia awaryjności posiadanego sprzętu oraz podjętych działań serwisowych.

Raport zmian w infrastrukturze

Raport zmian w infrastrukturze

Udostępnia dane dotyczące wszelkich zmian w środowisku pracy IT, zarówno te uwierzytelnione jak i niepoświadczone.

Raport stanu aktualizacji

Raport stanu aktualizacji

Udostępnia informacje o stanie zainstalowanych systemów operacyjnych. Stanowi podstawę do wskazania ewentualnych zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy, wynikających z nieposiadania aktualnego oprogramowania.

Raport licencji

Raport licencji

Udostępnia informacje o posiadanych licencjach i stanowiskach do nich przypisanych.

Raport z zainstalowanym oprogramowaniem

Raport z zainstalowanym oprogramowaniem

Udostępnia informację o posiadanym oprogramowaniu zainstalowanym na poszczególnych stanowiskach.

Screencast