Informacje o projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 


DOTACJE NA INNOWACJE

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

 

Next Services sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu realizuje projekt pn. „Budowa innowacyjnej platformy zintegrowanego zarządzania środowiskiem IT gwarancja stabilności gospodarki elektronicznej w biznesie” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1.

Projekt polega na budowie serwisu, udostępniającego 2 odrębne e-usługi:

1.e-monitoring - ukierunkowana jest na zaspokajanie potrzeb informacyjnych użytkownika posiadającego wiedzę praktyczną, który na tej podstawie będzie w stanie zidentyfikować parametry urządzeń odbiegające od normy i podjąć bądź przypisać zadania automatyczne w portalu 2.e-pomoc - e-usługa mająca na celu pomoc użytkownikom niemającym praktycznej wiedzy IT w zakresie utrzymania sprawności infrastruktury IT umożliwiająca oprócz diagnozy odchylenia również wytyczne do jej samodzielnego usunięcia, a w razie braku takiej możliwości środowisko zdalne do przeprowadzenia tego przez profesjonalnego outsourcera w panelu klienta. Projekt jest realizowany w okresie 01.01.2014 – 31.10.2015. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana Rafała Gębali.

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać

http://europa.eu/index_pl.htm
http://www.poig.gov.pl/
http://www.mrr.gov.pl/
http://www.mswia.gov.pl/
http://www.parp.gov.pl/index/main/

 

 Pobierz plik